Magia

Do Katedry Magii mogą się dostać nieliczni.
Liczą się koneksje, rekomendacje, wpływowi protektorzy, wykształcenie, ogromne koszta związane z nauką i całe lata szkoleń pod czujnym okiem Kapituły (odpowiadającej bezpośrednio przed Inkwizycją) – lecz najważniejsza jest oczywiście odpowiednio “błekitna krew”

Proponowane zalety: (obowiązkowe dla osób bez odpowiednio wysokiego pochodzenia odzwierciedlające rekomendacje oraz protektora (bądź protektorów) z poprzednich uczelni.

 • Edukacja (zaleta, 1pkt)
  - Wysoka Mowa: Pismo (1)
  - Wysoka Mowa: Język (3)
 • Dalsza edukacja (zaleta, 1pkt)
  2 lata: Katedra Magii (7xp naukowych)
  (jak wyżej, z wymogami dostępu do Katedry – można wykupić poprzez zaletę, albo zarezerwować 7pd ze swojej puli; do szlachty Wysokich Rodów Uniwersytet przychodzi w formie osobistych nauczycieli…)
 • Bogacz – wyższa edukacja magiczna nie jest dla przeciętnych zjadaczy chleba

WYMAGANIA DO ROZPOCZĘCIA STUDIÓW (KATEDRA MAGII)

 • Wysoka Mowa: Język (3)
 • Artes Liberales (3)
 • Etykieta (1)
 • Prawo cyw/kan (1)
 • Philosophiae (1)
 • Wysoka Mowa: Pismo (1)
  (wszystkie powyższe umiejętności należy posiadać aby zostać dopuszczonym do Katedry Magii. Jeśli pochodzi się z Wysokiego Rodu, można wykupić je za punkty postaci z racji na łatwy dostęp do elitarnych szkoleń w tym środowisku)

I (Skryba)
- Wysoka Mowa: Język (3)
- Wysoka Mowa: Pismo (1)
- Artes Liberales (3)
- Etykieta (1)
- Philosophiae (1)
- Prawo Hermetyczne (1)
- Prawo cyw/kan (1)
- Teoria Magiczna (1)

II (Aspirant)
- Wysoka Mowa: Język (3)
- Wysoka Mowa: Pismo (2)
- Artes Liberales (3)
- Etykieta (1)
- Philosophiae (1)
- Prawo Hermetyczne (2)
- Prawo cyw/kan (2)
- Teoria Magiczna (2)
- Koncentracja (1)
- Finezja (1)
- Wiedza: Okultyzm (1)
- Wiedza: Legendy (1)

III (Nowicjusz)
- Wysoka Mowa: Język (3)
- Wysoka Mowa: Pismo (2)
- Artes Liberales (3)
- Etykieta (2)
- Philosophiae (2)
- Prawo Hermetyczne (2)
- Prawo cyw/kan (2)
- Teoria Magiczna (2)
- Koncentracja (2)
- Finezja (2)
- Certámen (1)
- Wiedza: Okultyzm (2)
- Wiedza: Legendy (2)
- Enigma (1)

IV (Czeladnik)
- Wysoka Mowa: Język (3)
- Wysoka Mowa: Pismo (3)
- Artes Liberales (3)
- Etykieta (2)
- Philosophiae (2)
- Prawo Hermetyczne (2)
- Prawo cyw/kan (2)
- Teoria Magiczna (3)
- Koncentracja (2)
- Finezja (2)
- Certámen (2)
- Wiedza: Okultyzm (2)
- Wiedza: Legendy (2)
- Enigma (2)
- Parma Magica (1)*

V (Uczeń)
- Wysoka Mowa: Język (3)
- Wysoka Mowa: Pismo (3)
- Artes Liberales (3)
- Etykieta (2)
- Philosophiae (2)
- Prawo Hermetyczne (3)
- Prawo cyw/kan (3)
- Teoria Magiczna (3)
- Koncentracja (3)
- Finezja (3)
- Certámen (3)
- Wiedza: Okultyzm (3)
- Wiedza: Legendy (3)
- Enigma (3)
- Parma Magica (2)*

VI (Adept)
- Wysoka Mowa: Język (3)
- Wysoka Mowa: Pismo (3)
- Artes Liberales (3)
- Etykieta (3)
- Philosophiae (3)
- Prawo Hermetyczne (4)
- Prawo cyw/kan (4)
- Teoria Magiczna (4)
- Koncentracja (4)
- Finezja (4)
- Certámen (4)
- Wiedza: Okultyzm (4)
- Wiedza: Legendy (4)
- Enigma (4)
- Parma Magica (3)*

VII (Mistrz)
- Wysoka Mowa: Język (4)
- Wysoka Mowa: Pismo (4)
- Artes Liberales (4)
- Etykieta (4)
- Philosophiae (4)
- Prawo Hermetyczne (5)
- Prawo cyw/kan (5)
- Teoria Magiczna (5)
- Koncentracja (5)
- Finezja (5)
- Certámen (5)
- Wiedza: Okultyzm (5)
- Wiedza: Legendy (5)
- Enigma (5)
- Parma Magica (4)*

VIII (Kapituła)
- Wysoka Mowa: Język (5)
- Wysoka Mowa: Pismo (5)
- Artes Liberales (5)
- Etykieta (5)
- Philosophiae (5)
- Prawo Hermetyczne (6)
- Prawo cyw/kan (6)
- Teoria Magiczna (6)
- Koncentracja (6)
- Finezja (6)
- Certámen (6)
- Wiedza: Okultyzm (6)
- Wiedza: Legendy (6)
- Enigma (6)
- Parma Magica (5)*

z racji na czas trwania nauki na VIII kręgu, w kapitule uniwersyteckiej zasiadają głównie Elfy. Znane są dwa przypadki ludzkich magów starych na tyle by zasiadać w Kapitule, lecz były to bardzo uzdolnione i… uparte wyjątki. Obecnie w Kapitule nie zasiada żaden ludzki Mistrz. Magowie tego kręgu mają liczne zobowiązania uniwersyteckie (minimum 2 sezony na rok)

 • Parma Magica, może być rozwinięta max do danego poziomu w trakcie studiów.

Kręgi IX-X (Tajemne)
Jak sama nazwa wskazuje, wiedza powyżej VIII kręgu jest uznawana za wiedzę tajemną, dla wąskiego grona najwyższej elity hermetycznej.

Magia

Kajdany Losu KamilJarzynowski Marcin_Ciszko