Rasy i Gatunki

  • WyrocznieAen Sidhe z Rodów rządzących Domami pór Roku, piastujący władzę nad boskimi domenami powierzonymi od Bezimiennego Czterem Domom Aen Sidhe.
  • Aen Sidhe – Nieśmiertelne byty których istnienie powiązane jest z naturalnym cyklem świata.

Rasy i Gatunki

Kajdany Losu KamilJarzynowski Marcin_Ciszko